Lịch sử - Thường Châu longxin Machinery Co, Ltd

Lịch sử

1998
mua lại thành công của các doanh nghiệp nhà nước.
2001
vốn tăng và Longxin Machinery Co, Ltd được thành lập.
2003
Longxin thủy lực Ba lăn Mill đã được phát triển.
2004
Longxin CNC Ba lăn Mill và Bead Mill được phát triển.
2008
Longxin có Độ nhớt Cao Bead Mill đã được phát triển.
2010
Longxin được bầu làm đơn vị Phó Chủ tịch Hiệp hội Ink Trung Quốc.
2011
Longxin Bead Mill Thu được một số bằng sáng chế quốc gia.
2012
giá trị sản lượng hàng năm hơn 60 triệu người và máy móc Silicone chi nhánh được thành lập.
2013
Longxin được ủy quyền là công nghệ bột siêu mịn nghiên cứu đặc biệt trung tâm quốc gia.
2016
Longxin được ủy quyền là doanh nghiệp công nghệ cao.
2018
Longxin tiếp tục di chuyển về phía trước, đạt thành tựu lớn hơn trong tương lai.


WhatsApp Online Chat !