slurry ເສັ້ນຜະລິດຕະພັນເອເລັກໂຕຣນິກ - Changzhou Longxin Machinery Co, Ltd

ເສັ້ນຜະລິດຕະພັນເອເລັກໂຕຣນິກ slurry

ເສັ້ນຜະລິດຕະພັນເອເລັກໂຕຣນິກ slurry

aa44444444

                                       ອຸປະກອນການຕົ້ນຕໍໃນເສັ້ນຜະລິດຕະພັນນີ້

                                       DYS Series Hydraulic ສາມ roller ໂຮງງານ

                                       ລະບາຍຄວາມຮ້ອນ Super;

                                       No ມົນລະພິດໂລຫະ (ທາງເລືອກ)

                                       ການກວດສອບຄວາມປອດໄພຫຼາຍແລະລະບົບການປ້ອງກັນ.

aaa55555555

                                         ກໍຍັງມີຮູບແບບອື່ນໆເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງຜົນຜະລິດ.

DS1


WhatsApp Online Chat !